Finale - De Nationale Sci-Tech Challenge - WORDT VERPLAATST

26-03-2020

Samen tot innovatieve ideeën komen die bijdragen aan het oplossen van het wereldomvattende tekort aan energie en ontdekken van toekomstige sources/resources. Dat is de kern van dit internationale project. Daarnaast brengen ze in kaart wat de consequenties zijn voor de mens en het milieu. Leerlingen worden zich bewust van hun rol in de wereld.

De Nationale Sci-Tech Challenge is een inititiatief van Jong Ondernemen.