Netherlands Maritime Technology heeft de afgelopen vier jaar, in opdracht van het NISS (Stichting Ondersteuningsfonds Nationaal Instituut voor de Scheepvaart en Scheepsbouw), met plezier de profielwerkstukkenwedstrijd georganiseerd vanuit het maritieme cluster. Dit gaat veranderen!

De profielwerkstukkenwedstrijd wordt in het schooljaar 2020 – 2021 voor de vijfde keer georganiseerd. Vanaf deze editie wordt de organisatie overgenomen door Watertalent en het EIC Mainport Rotterdam. Hierdoor wordt er een nieuw cluster toegevoegd aan de wedstrijd, namelijk: Haven & Industrie.

Watertalent neemt de projectcoördinatie op zich en zorgt voor voldoende mensen uit de praktijk die de scholieren ondersteuning bieden bij het schrijven van hun profielwerkstuk. Daarnaast zorgt het EIC Mainport voor de samenstelling van de jury en de inhoudelijke beoordeling van de profielwerkstukken.

Het doel van deze profielwerkstukkenwedstrijd is om scholieren op het HAVO/VWO kennis te laten maken de met de Maritieme sector en de Haven & Industrie, zodat zij dit uiteindelijk mee kunnen nemen in hun keuze voor een vervolgopleiding.

De scholieren kunnen komend schooljaar kiezen uit zes thema’s:

       Maritime

       Mainport

·         Winnen op Zee

·         Innovaties in de logistiek

·         Slim en veilig varen

·         Energietransities in de Rotterdamse Haven

·         Schone schepen

·         Rotterdamse haveneconomie nieuwe stijl

De beste drie profielwerkstukken van beide thema’s, Maritime en Mainport, ontvangen een fiks geldbedrag. De prijzen van de Maritime profielwerkstukken worden mogelijk gemaakt door het NISS. De havencommunity zorgt voor het prijzengeld van de Haven- en Industrie profielwerkstukken. De scholieren kunnen de volgende bedragen winnen:

1e plek: €2.000,-

2e plek: €1.250,-

3e plek: €750,-

Gezien de huidige crisis rondom het coronavirus wordt gekeken hoe de scholieren zo goed mogelijk digitaal begeleid kunnen worden tijdens deze wedstrijd.

Meer informatie vind je op https://www.profielwerkstukkenwedstrijd.nl/