Michiel Breijs (44) treedt per 1 augustus in dienst als nieuwe manager van het Educatief Informatie Centrum (EIC) in Rozenburg. Hij volgt in die rol Mary Dotsch op, die per 1 juni met pensioen gaat. Breijs is actief in het onderwijs en is op dit moment adjunct-directeur van een school voor primair onderwijs in Rotterdam. Zijn achtergrond en managementervaring passen zeer goed bij het EIC, dat zich richt op de kennismaking van jongeren met de Rotterdamse haven.

Ben Vree, voorzitter van het Bestuur van het EIC over de benoeming en het vertrek van Mary Dotsch: ‘Ik ben mede namens het Bestuur Mary zeer erkentelijk voor haar werk de afgelopen acht jaar. Gedurende die periode heeft het EIC onder haar leiding een aantal belangrijke veranderingen ondergaan. De eerste stappen zijn gezet om online lesmateriaal aan te bieden en om meer actief te zijn op social media. Daarmee brengt EIC niet alleen de jongeren naar de haven, maar ook de haven naar de jongeren en scholen. Daarnaast is de kwaliteit van de havenexpositie in het EIC aanmerkelijk verbeterd. Door goede samenwerking met onder meer de Rotterdamse onderwijsinstellingen is zij erin geslaagd het aantal leerlingen dat een bezoek aan de haven bracht op peil te houden, ondanks de concurrentie van andere initiatieven die aan het onderwijs worden aangeboden.

‘Ik kijk met veel plezier terug op de afgelopen jaren waarbij we vanuit het EIC heel veel jongeren hebben laten kennismaken met de dynamische wereld van de Rotterdamse haven. Om hiermee een bijdrage te leveren aan hun opleidings- en beroepskeuze. Want wat je niet weet is lastig te worden. Wat mij betreft: van haven krijg je nooit genoeg. Ik wens het EIC heel veel succes toe in de komende jaren!’, aldus Mary Dotsch.

Over de komst van Michiel Breijs toont Vree zich tevreden: ‘Michiel heeft een onderwijsachtergrond, waarbij hij zijn managerskwaliteiten heeft laten zien in zijn rol als adjunct-directeur bij een van de Rotterdamse scholen, met aantoonbaar goede resultaten. We verwachten met Michiel weer een volgende stap te zetten in de ontwikkeling van het EIC. Hierbij blijft de kennismaking van de jongeren met de Rotterdamse haven en het bieden van inzicht van beroepsmogelijkheden in die haven het speerpunt waar het EIC zich op richt. We heten Michiel van harte welkom en wij wensen hem en het EIC-team, alsmede de vele betrokken vrijwilligers, heel veel succes bij de uitvoering van de vele prachtige activiteiten van het EIC.’

Over EIC
Het Educatief Informatiecentrum Mainport Rotterdam (EIC) is in 1993 opgericht met als doel om de aansluiting tussen het Rotterdamse onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. Het EIC doet dit nog steeds, door jongeren kennis te laten maken met de Rotterdamse haven en de vele mogelijkheden die er zijn om er te werken. Het EIC is gevestigd in de Rotterdamse haven op de Landtong Rozenburg waar zij ook de beschikking heeft over een interactieve havenexpositie en vergadercentrum. Jaarlijks bezoeken ongeveer 22.000 jongeren uit de hele onderwijskolom (basis- en voortgezet onderwijs, mbo, hbo/wo) het EIC en de haven. Het EIC laat de jongeren ook kennismaken met de bedrijven uit de Rotterdamse haven door het organiseren van bedrijfsbezoeken. Daartoe heeft zij samenwerkingsafspraken met 60 bedrijven. Het EIC maakt verder gebruik van zo’n 60 gidsen, vaak oud-medewerkers uit de Rotterdamse haven.  

Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam waren de initiatiefnemers van het EIC. Zij maken, samen met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld, nog steeds deel uit van het huidige stichtingsbestuur. Samen met de bedrijven en het onderwijsveld zorgt het EIC-team ervoor dat de Rotterdamse haven zichtbaar is en jongeren hun talenten kunnen ontdekken.