LOGO Portrangers

 Havenprogramma Port Rangers voor de basisschool

Ieder jaar maken ca. 5.000 kennis leerlingen kennis met de Rotterdamse haven. Zij gaan aan de slag met speciaal ontwikkeld lesmateriaal en komen op bezoek in het havengebied en het EIC.

Graag willen wij dat samen doen met havenprofessionals die als rolmodel hun enthousiasme voor, en kennis van de Rotterdamse haven op vrijwillige basis willen overbrengen.

Vindt u het leuk om jonge leerlingen in de leeftijd 9 -11 jaar al vroeg kennis te laten maken met de Rotterdamse haven? Dat kan door in de klas een gastles te verzorgen voor het lespakket Steurtocht door de haven of op het EIC als taalgids leerlingen te begeleiden tijdens de Haven taaltocht.

Gastdocent:
U geeft een havengastles in de klas op school van ca. 45 min. over uw beroep en andere wetenswaardigheden vanuit uw expertise over de Rotterdamse haven. Zo helpt u hen om een eerste stap te zetten op weg naar een succesvolle loopbaanoriëntatie.

Taalgids:
U begeleidt leerlingen tijdens de havenexcursie naar het EIC Mainport bij het uitvoeren van verschillende opdrachten. Zo leert u hen begrippen en moeilijke woorden uit de wereld van de haven en krijgen zij een bredere blik op de wereld.

Als taalgids en/of gastdocent wordt u uitgebreid gebrieft en u kunt zelf bepalen hoe vaak u actief wilt zijn.

Meer weten of aanmelden? Neem contact op met:

Voor Haven Taalgids      :       Ingelotte de Bont -        i.debont.portrangers@eic-mainport.nl

Voor Gastdocent            :          Marina Veth -            mveth.portrangers@eic-mainport.nl