Vacature: Manager Educatief Informatie Centrum (EIC)

Over het EIC

De primaire doelstelling van het Educatief Informatie Centrum (EIC) is om jongeren kennis te laten maken met de dynamische haven en de vele mogelijkheden om er te werken, nu en in de toekomst    (‘Ontdek en beleef de haven’). Havenbedrijven hebben behoefte aan goed opgeleid personeel                         (technisch, logistiek, maritiem, in de ICT en in de zakelijke dienstverlening). Voor doeners en denkers op verschillende opleidingsniveaus en voor jongens en meisjes. Jaarlijks bezoeken ca. 22.000 jongeren via het EIC de Rotterdamse haven.

Het EIC biedt een educatief programma aan voor leerlingen en studenten in de gehele onderwijskolom (basis- en voortgezet onderwijs, mbo, hbo en universiteit). Het programma bestaat uit bedrijfsbezoeken, lesmaterialen, gastlessen, de interactieve havenexpositie en doe-activiteiten in het chemie- of technolab. Ook laat het EIC leerlingen kennismaken met beroepen in de haven en relevante opleidingen.

Het EIC is in transitie om naast het fysiek brengen van jongeren naar de haven, de haven naar de jongeren te brengen. Hierbij speelt de inzet van digitaal lesmateriaal en social media een zeer belangrijke rol. Mede vanwege Corona wordt dit digitale aanbod versneld aan de scholen aangeboden.

Het EIC wil de verbindende schakel zijn tussen jongeren en onderwijs en bedrijven in relatie tot het ontdekken en beleven van de Rotterdamse haven, zowel fysiek als digitaal. Dit doet zij door enthousiasme te creëren voor de ontelbare mogelijkheden in de haven qua werk en de opleidingen die daarvoor een eerste stap zijn.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de beoogde verhuizing van het EIC naar het nieuwe Havenervaringscentrum (HEC) van het Havenbedrijf Rotterdam op de Maasvlakte. Binnen dat centrum, dat de opvolger wordt van het informatiecentrum FutureLand en dat naar verwachting in 2024 wordt geopend, wordt het EIC verantwoordelijk voor het onderdeel educatie, voorlichting aan scholen en zichtbaar maken van ontwikkelpaden voor loopbanen in de haven. Havenbedrijf Rotterdam is binnen deze samenwerking verantwoordelijk voor de overall inzet van het HEC, met publieksvoorlichting, ontvangst en programmering t.b.v. andere doelgroepen en uitbater van de vergaderlocatie.

Momenteel wordt met Havenbedrijf Rotterdam samengewerkt aan de ontwikkeling van het onderdeel educatie, een gezamenlijk programma richting scholen, inrichting van het gebouw, organisatie en personeelsformatie. De komende maanden wordt door Havenbedrijf Rotterdam naar verwachting definitief besloten tot het bouwen van het Havenervaringscentrum.  

Het EIC is opgericht in 1993 door het Havenbedrijf Rotterdam en de Ondernemersvereniging Deltalinqs. In het bestuur hebben zitting: Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, STC-Group, Albeda en Stichting BOOR. Voor meer informatie www.eic-mainport.nl

Wat voor manager zoeken we?

De taken en verantwoordelijkheden:

 • Geeft leiding aan de EIC organisatie in verband met reguliere bedrijfsvoering en dagelijkse gang van zaken, met als resultaat een effectieve en efficiënte uitvoering van het EIC-programma en de projecten (ca. 5,5 fte en 55 vrijwilligers)
 • Geeft leiding aan de transitie om EIC geschikt te maken om de haven digitaal aan te bieden aan jongeren en scholen met behulp van social media en digitale lesmaterialen
 • Is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en de dagelijkse aansturing van het EIC-team
 • Is verantwoordelijk voor het beheer van het huidige gebouw, havenexpositie en vergaderlocatie
 • Stelt het jaarprogramma op met bijbehorende begroting, de bereikte resultaten en jaarrekening
 • Draagt er zorg voor dat het EIC gereed is om inhoudelijk en organisatorisch uitvoering te geven aan en verantwoordelijkheid te dragen voor het onderdeel educatie binnen het nieuwe Havenervaringscentrum
 • Draagt zorg voor het inhuizen van het EIC in het nieuwe Havenervaringscentrum, zowel organisatorisch als inhoudelijk
 • Werkt aan inzicht en overzicht van ontwikkelpaden voor loopbaanpaden binnen het HEC
 • Draagt het EIC uit naar onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden en acquireert projecten
 • Onderhoudt een relevant netwerk binnen bedrijfsleven, opleidingsinstituten en overheden
 • Informeert en legt verantwoording af aan het bestuur.

Gevraagde opleiding en competenties
HBO-werk en denkniveau
Ruime ervaring in het onderwijsveld, met educatieprogramma’s
Kennis en ervaring met digitale communicatie, social media
Ervaring en affiniteit met verticale ontwikkelpaden en loopbaanpaden
Kennis en ervaring met subsidietrajecten (inhoudelijk/financieel)
Ervaring op het gebied van de samenwerking onderwijs-bedrijfsleven
Ervaring in een leidinggevende en eindverantwoordelijke functie
Verbindende, doortastende en open persoonlijkheid
Prioriteiten stellen, probleemoplossend en besluitvaardig
Zelfstandig en in teamverband kunnen functioneren

Bevoegdheden/aanstelling
Binnen de afgesproken kaders ( inhoudelijk, financieel)
Fulltime functie

Inschaling
Inschaling vindt plaats in schaal 6 ( €4.500 - € 5.700 per maand), afhankelijk van opleiding en ervaring.

De functie is beschikbaar per 1 juni 2021. Sollicitatiebrieven voor 15 april 2021 te sturen naar bernard.vree@gmail.com

Voor meer informatie Ben Vree, voorzitter EIC 06 53148392 www.eic-mainport.nl