Een overzicht van beroepen in de Rotterdamse haven

Als onderdeel van het havenprogramma, is een boekje gemaakt om een beeld te schetsen van de vele verschillende beroepen in de Rotterdamse haven.Het boekje maakt onderdeel uit van het havenprogramma en biedt inzicht in de vele verschillende beroepen in de haven. In dit boekje zijn ruim 200 beroepen in alfabetische volgorde opgenomen. Om het overzichtelijk te maken, hebben we de haven ingedeeld in kernsectoren met ieder een eigen logo. Het EIC gebruikt deze logo’s ook op de havenexpositie. Voor de leesbaarheid van het boekje is een onderdeel uit het logo gebruikt om de sectoren aan te geven waarin een beroep wordt uitgeoefend. Bij een aantal beroepen wordt extra informatie gegeven over de inhoud van het beroep.

De samenstellers van dit boekje hebben niet alle beroepen in het Rotterdamse haven- en industriegebied kunnen opnemen. Er is een selectie gemaakt uit de meest voorkomende, veelgevraagde, toekomstgerichte en verrassende beroepen in de haven.

PDF