Aan de slag met het thema energietransitie!

De Rotterdamse haven is volop bezig met energietransitie. Een belangrijk thema want de haven wil een duurzame en schone haven zijn, die bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Daarom wordt ingezet op verminderen, vervangen en hergebruik van (energie)bronnen en producten. Concreet gaat het bijvoorbeeld om restwarmte van de industrie die wordt gebruikt om huizen te verwarmen, drijvende zonnepanelen, uitbreiding van windenergie, hybride scheepsmotoren, led verlichting in openbare ruimte en hergebruik van CO2 voor groei van gewassen in de kassen. Studenten spelen een belangrijke rol om mee te denken over oplossingen rond  energietransitie.

  • Wat zijn de vraagstukken die spelen bij energietransitie en het behalen van de klimaatdoelstellingen?
  • Wat gebeurt er allemaal op het gebied van energietransitie bij bedrijven in de haven?
  • De verschillende onderdelen van de energieketen/energietransitie: bronnen-productie-transport-gebruik-afval/reststromen en voorbeelden van energietransitie: vervangen, verminderen, hergebruik en recyclen
  • Informatie over beroepen en hoe die bijdragen aan energietransitie
  • Studenten aan het denken zetten wat er volgens hen moet gebeuren om de haven schoon en duurzaam te maken en zelf bij te dragen aan duurzaam energiegebruik thuis en op school.

Er is enorm veel informatie over energietransitie. Wij hebben een aantal flyers van het Havenbedrijf Rotterdam en een video voor u verzameld, die belangrijke thema’s in beeld brengen.

 

ZIP