Steurtocht door de haven 

Themaonderwijs Rotterdamse haven met keuzemenu voor de leerkracht, aansluitend bij wereldorientatie, LOB, aardrijkskunde, biologie en geschiedenis.

Tijdens Port Rangers: 'Steurtocht door de haven' maken leerlingen  op onderzoekende manier kennis met de veelzijdigheid van het Rotterdamse havengebied. Aan de hand van uitgebreid lesmateriaal bereiden zij zich niet alleen voor op een bezoek aan de haven, maar leren zij ook meer over duurzaam omgaan met de omgeving, natuur, aardrijkskunde en vergroten zij zo hun woordenschat. 

Zo oriënteren zij zich al spelenderwijs op de toekomst. Om de leerlingen een beeld te geven van wat er allemaal te doen is in de haven kan dit lespakket worden aangevuld met een gastles in de klas door een  havenprofessional.  

Lesmateriaal, bezoek aan het EIC en het busvervoer is voor Rotterdamse scholen kosteloos.

Lesmateriaal downloaden of meedoen? klik hier

 LOGO Portrangers