Haven Taaltocht

Taal en wereldoriëntatie op locatie. Leerlingen leren moeilijke woorden in hun context kennen.

Tijdens Port Rangers: Haven Taaltocht bezoeken leerlingen uit groep 6 of 7 de Rotterdamse haven, waar ze lastige woorden in een context zien ( zoals: 'containerschip' of 'grondstof'). Haven Taaltocht vergroot de woordenschat van de leerling met haven gerelateerde begrippen en zorgt voor bredere kennis van de wereld. 

Tijdens de Haven Taaltocht bezoeken leerlingen met hun klas het Educatief Informatie Centrum Mainport, waar ze op een actieve manier de haven gerelateerde woorden in het echt zoeken, zien en ervaren. Tijdens de tocht krijgen deze woorden betekenis en gaan ze leven voor de leerlingen. Dit gebeurt met behulp van Haven Taalgidsen: vrijwilligers die de groep wegwijs maken met de haven gerelateerde begrippen.

Terug in de klas gaan de leerlingen verder aan de slag met het thema 'haven'. Voor deze lessen is lesmateriaal ontwikkeld. Per jaar kunnen scholen met één leerjaar of combinatieklas meedoen.

Lesmateriaal, bezoek aan het EIC en het busvervoer is voor deelnemende Rotterdamse basisscholen kosteloos.

Lesmateriaal downloaden of meedoen? klik hier

 LOGO Portrangers