MBO, HBO & WO

Met deze op maat samengestelde programma’s wordt er aangesloten op specifieke opleidingen en studieonderdelen. Er wordt hierbij dieper ingegaan op actualiteiten, verbanden en vraagstukken rondom de Rotterdamse haven. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de samenhang tussen ketens en sectoren en de maatschappelijke en economische ontwikkelingen.

Thema’s en begrippen die hierbij worden uitgediept zijn bijvoorbeeld:

• technologische innovatie
• automatisering
• efficiency van logistieke processen
• duurzame energieopwekking
• veiligheid
• globalisering
• arbeidsmarkt
• werkgelegenheid in de haven